Verburg Vertalingen
professionele vertalingen Engels-Nederlands

MIJN OPLEIDING/DIPLOMA'S
* doctoraal Engelse Taal- en Letterkunde (1988, Universiteit Leiden)
* doctoraal Turks (cum laude, 1996, Universiteit Leiden)
* cursus Medische Terminologie en Pathologie (2006, Universitair Medisch Centrum Utrecht).

BEËDIGING
Na het behalen van mijn doctoraaldiploma Engelse Taal- en Letterkunde werd ik in 1988 door de Arrondissementsrechtbank te Den Haag beëdigd tot vertaalster Engels-Nederlands.

PERMANENTE EDUCATIE
Om op de hoogte te blijven van allerlei zaken die voor vertalers van belang zijn, neem ik actief deel aan congressen, conferenties en andere bijeenkomsten voor vertalers.
Voorts ben ik actief lid van diverse vertalersplatforms op het internet. Een voorbeeld hiervan is ProZ.com. Klik hier om mijn profiel op ProZ.com te bekijken.

MOEDERTAALPRINCIPE
Ik werk uitsluitend volgens het moedertaalprincipe, d.w.z. dat ik alleen van het Engels naar het Nederlands vertaal, en niet van het Nederlands naar het Engels. Om die reden heb ik ook de tekst van mijn eigen website niet zelf naar het Engels vertaald. De Engelse vertaling werd verzorgd door Schot in de Roos.